۸ تیرماه
۱۶ هفته / پروژه‌محور

بوت‌کمپ دیزاین تجربه کاربر(UX)

ثبت‌نام
یادگیری پاره-وقت
۸۰۰۰+
عضو کامیونیتی
portfolio
انجام یک پروژه کامل
certificate--check
مدرک پایان دوره
۲۰
ماژول درسی
۱۰ هفته / دسترسی همیشگی
کلاس های هیبرید
یادگیری پاره-وقت
۸۰۰۰+
عضو کامیونیتی
portfolio
انجام یک پروژه کامل
certificate--check
مدرک پایان دوره
۲۰
ماژول درسی
۱۰ هفته / آنلاین

دیزاین تجربه‌کاربر را بصورت عملی یاد بگیرید، تمرین کنید و کسب و کار خلاقانه خود را راه اندازی کنید و به یک طراح در سطح جهانی تبدیل شوید.

معرفی دوره

مسیر یادگیری دیزاین به مشابه یک جاده مه‌آلود با تابلوهای متفاوت هست و این یعنی نیاز به استراتژی مشخص، برنامه دقیق و مه‌شکن‌های قوی‌تری داریم. در بوت‌کمپ دیزاین تجربه‌کاربر یک نقشه راه در اختیار شما قرار دارد که قدم به قدم می‌توانید با آن به شروع یادگیری بپردازید، تمرین کنید و برای بازار کار آماده شوید.
۲۰
ماژول
۸۰+
درس
۲۸+
تمرین
۱
پروژه
۱۰
هفته

سرفصل‌ها

۱
شروع
Core
۱۲ درس • ۴۵ دقیقه
rocket
 • ۱
  خوش‌آمدگویی
  ۳۸:۳۰
 • ۲
  استراتژی یادگیری ما
  ۳۸:۳۰
 • ۳
  تفکر یادگیری
  ۳۸:۳۰
 • ۴
  نقش دیزاینر در سازمان
  ۳۸:۳۰
 • ۵
  ابزارهایی که استفاده می‌کنیم
  ۳۸:۳۰
 • ۶
  حالت‌های یادگیری
  ۳۸:۳۰
 • ۷
  انتخاب پروژه کلاسی
  ۳۸:۳۰
 • ۸
  نحوه انجام تمرین
  ۳۸:۳۰
۲
تفکر دیزاین
Core
1 Session • 4 Hours
idea
 • ۱
  مقدمه‌ای بر دیزاین تجربه کاربر
  ۳۸:۳۰
 • ۲
  تفکر دیزاین چیست؟
  ۳۸:۳۰
 • ۳
  پروسه تفکر دیزاین
  ۳۸:۳۰
 • ۴
  واقعیات، اهمیت و جایگاه
  ۳۸:۳۰
 • ۵
  مثال‌های موفقیت
  ۳۸:۳۰
 • ۶
  تفکر دیزاین در زندگی روزمره
  ۳۸:۳۰
۳
پژوهش ثانویه
Core
1 Session • 4 Hours
 • ۱
  مقدمه‌ای بر پژوهش دیزاین
  ۳۸:۳۰
 • ۲
  انواع متدهای پروژهش
  ۳۸:۳۰
 • ۳
  چرا پژوهش دیزاین مهم است؟
  ۳۸:۳۰
 • ۴
  پژوهش ثانویه چیست؟
  ۳۸:۳۰
 • ۵
  متدهای پژوهش ثانویه
  ۳۸:۳۰
 • ۶
  تحلیل رقبا و محصولات مشابه
  ۳۸:۳۰
 • ۷
  تحلیل مارکت و وضعیت فعلی
  ۳۸:۳۰
۴
پژوهش اولیه
Core
1 Session • 4 Hours
identification
 • ۱
  پژوهش اولیه چیست؟
  ۳۸:۳۰
 • ۲
  اهمیت پژوهش اولیه و زمان انجام
  ۳۸:۳۰
 • ۳
  انواع متدهای پروژهش اولیه
  ۳۸:۳۰
 • ۴
  مصاحبه با کاربران
  ۳۸:۳۰
 • ۵
  گروه‌های متمرکز
  ۳۸:۳۰
 • ۶
  پرسشنامه دیزاین
  ۳۸:۳۰
 • ۷
  Diary Studies
  ۳۸:۳۰
۵
سوگیری های شناختی
Core
1 Session • 4 Hours
cognitive
 • ۱
  مقدمه‌ای بر روانشناسی شناختی
  ۳۸:۳۰
 • ۲
  سوگیری‌های شناختی چیست؟
  ۳۸:۳۰
 • ۳
  Confirmation Bias
  ۳۸:۳۰
 • ۴
  Overconfidence Bias
  ۳۸:۳۰
 • ۵
  Framing Effect
  ۳۸:۳۰
 • ۶
  Social desirability
  ۳۸:۳۰
 • ۷
  False Consensus Effect
  ۳۸:۳۰
۶
1 Session • 4 Hours
تعریف مسئله
Core
 • ۱
  مسئله چیست؟
  ۳۸:۳۰
 • ۲
  انواع مسئله
  ۳۸:۳۰
 • ۳
  تعریف مسئله دیزاین
  ۳۸:۳۰
۷
پرسونا و POV
Core
1 Session • 4 Hours
identification
 • ۱
  پرسونا چیست؟
  ۳۸:۳۰
 • ۲
  اهمیت نوشتن پرسونا
  ۳۸:۳۰
 • ۳
  نوشتن پرسونا برای پروژه
  ۳۸:۳۰
 • ۴
  چه تعداد پرسونا نیاز است؟
  ۳۸:۳۰
 • ۵
  مثال برای درک بهتر
  ۳۸:۳۰
 • ۶
  نوشتن POV Statement
  ۳۸:۳۰
 • ۷
  نوشتن User Story
  ۳۸:۳۰
 • ۸
  POV vs User Stories
  ۳۸:۳۰
۸
1 Session • 4 Hours
ایده‌پردازی و HMW
Core
bolt
 • ۱
  فاز ایده‌پردازی در تفکر دیزاین
  ۳۸:۳۰
 • ۲
  تکنیک‌های ایده‌پردازی
  ۳۸:۳۰
 • ۳
  طوفان فکری و Brainwriting
  ۳۸:۳۰
 • ۴
  ۶ کلاه تفکر + تمرین
  ۳۸:۳۰
 • ۵
  تکنیک Bad Idea
  ۳۸:۳۰
 • ۶
  Scamper
  ۳۸:۳۰
 • ۷
  How Might We’s
  ۳۸:۳۰
۹
تصمیم‌گیری
Core
1 Session • 4 Hours
 • ۱
  نقش دیزاینر در تصمیم‌گیری‌ها
  ۳۸:۳۰
 • ۲
  نحوه انتخاب/حذف ایده‌ها
  ۳۸:۳۰
 • ۳
  استفاده از ماتریس Eisenhower
  ۳۸:۳۰
 • ۴
  استفاده از متد MoSCoW
  ۳۸:۳۰
 • ۵
  روش‌های دیگر تصمیم‌گیری
  ۳۸:۳۰
۱۰
تعریف ویژگی های محصول
Core
1 Session • 4 Hours
 • ۱
  نمونه اولیه و MVP چیست؟
  ۳۸:۳۰
 • ۲
  نگاه دیزاینرها به MVP
  ۳۸:۳۰
 • ۳
  تفکر Lean / Agile
  ۳۸:۳۰
 • ۴
  تعریف ویژگی محصول
  ۳۸:۳۰
 • ۵
  تعریف MVP برای پروژه کلاسی
  ۳۸:۳۰
۱۱
معماری اطلاعات
Core
1 Session • 4 Hours
archive
 • ۱
  معماری اطلاعات چیست؟
  ۳۸:۳۰
 • ۲
  فلوهای کاربر / User Flows
  ۳۸:۳۰
 • ۳
  نقشه سایت / Sitemaps
  ۳۸:۳۰
 • ۴
  Task Flows
  ۳۸:۳۰
 • ۵
  Card Sorting
  ۳۸:۳۰
 • ۶
  Tree Testing
  ۳۸:۳۰
 • ۷
  وایرفریمینگ
  ۳۸:۳۰
۱۲
پروتوتایپینگ
Core
1 Session • 4 Hours
model
 • ۱
  پروتوتایپینگ چیست؟
  ۳۸:۳۰
 • ۲
  تفاوت پروتوتایپ و MVP
  ۳۸:۳۰
 • ۳
  ابزارهای ساخت پروتوتایپ
  ۳۸:۳۰
 • ۴
  اهمیت پروتوتایپ
  ۳۸:۳۰
 • ۵
  تکرار /Iteration و بهبود پروتوتایپ
  ۳۸:۳۰
۱۳
دیزاین رابط کاربر
Core
1 Session • 4 Hours
 • ۱
  رابط کاربر چیست؟
  ۳۸:۳۰
 • ۲
  Don’t compare UX vs UI
  ۳۸:۳۰
 • ۳
  اتمیک دیزاین
  ۳۸:۳۰
 • ۴
  دیزاین سیستم
  ۳۸:۳۰
 • ۵
  دیزاین سیستم‌های معروف
  ۳۸:۳۰
 • ۶
  ابزارهای انجام
  ۳۸:۳۰
 • ۷
  اصول و قوانین دیزاین رابط کاربر
  ۳۸:۳۰
۱۴
ارزیابی دیزاین
Core
1 Session • 4 Hours
exam-mode
 • ۱
  چرا ارزیابی دیزاین مهم است؟
  ۳۸:۳۰
 • ۲
  روش‌های ارزیابی دیزاین و راه‌حل
  ۳۸:۳۰
 • ۳
  Heuristics Evaluation
  ۳۸:۳۰
 • ۴
  Expert Reviews
  ۳۸:۳۰
 • ۵
  Usability Testing
  ۳۸:۳۰
 • ۶
  User Testing
  ۳۸:۳۰
۱۵
اعتبارسنجی ایده
Core
1 Session • 4 Hours
chart--venn-diagram
 • ۱
  نحوه اعتبارسنجی ایده
  ۳۸:۳۰
 • ۲
  Build in Public
  ۳۸:۳۰
 • ۳
  Pre-Launch
  ۳۸:۳۰
 • ۴
  Beta Versions
  ۳۸:۳۰
 • ۵
  ادامه دارد...
  ۳۸:۳۰
۱۶
منتورشیپ گروهی
Pro
10 Live Sessions • 20 Hours
 • ۱
  جلسات زنده هفتگی بمدت ۳ ماه
  ۳۸:۳۰
 • ۲
  پرسش و پاسخ در مورد تمارین
  ۳۸:۳۰
 • ۳
  ارائه فیدبک درباره تمارین و پروژه کلاسی
  ۳۸:۳۰
۱۷
نکات ساخت پورتفولیو
Pro
1 Session • 4 Hours
portfolio
 • ۱
  پورتفلیو و اهمیت آن
  ۳۸:۳۰
 • ۲
  پروسه ساختن اولین پورتفولیو
  ۳۸:۳۰
 • ۳
  ابزارهای ساخت پورتفولیو
  ۳۸:۳۰
۱۸
ساختن مسیر شغلی
Pro
2 Session • 8 Hours
roadmap
 • ۱
  آینده شغلی شما پس از این دوره
  ۳۸:۳۰
 • ۲
  آپدیت نگه داشتن همیشگی  طی مسیر
  ۳۸:۳۰
 • ۳
  شروع اپلای و کاریابی، پروسه مصاحبه و ...
  ۳۸:۳۰
۱۹
استراتژی قیمت گذاری
Pro
1 Session • 4 Hours
 • ۱
  قیمت گذاری روی پروژه‌های فریلنسینگ
  ۳۸:۳۰
 • ۲
  استراتژی های قیمت گذاری
  ۳۸:۳۰
 • ۳
  مذاکره برای اولین حقوق
  ۳۸:۳۰
۲۰
Pro Community
Pro
3 month free access
lean more
events--alt
 • ۱
  دسترسی ۳ ماهه رایگان به کامیونیتی
  ۳۸:۳۰
 • ۲
  جلسات آنلاین با افراد با تجربه تر
  ۳۸:۳۰
 • ۳
  شنیدن تجربیات متخصصین این حوزه
  ۳۸:۳۰
rocket
جشن پایان دوره
Pro
1 Session • 4 Hours
rocket
 • ۱
  گفتگوهای پایانی
  ۳۸:۳۰
 • ۲
  پرسش و پاسخ در مورد تمارین
  ۳۸:۳۰
 • ۳
  ارائه فیدبک روی پروژه کلاسی
  ۳۸:۳۰

چرا این دوره؟

ویژگی‌ها

یادگیری به واسطه انجام
partnership
کامیونیتی ۸۰۰۰+ نفره
دسترسی همیشگی
نیمه وقت
identification
آمادگی برای بازارکار
certificate--check
مدرک پایان دوره

مدرس دوره

امیر رایان
طی ۱۰ سال گذشته به عنوان دیزاینر و توسعه‌دهنده با شرکت‌های Tik8، نت‌برگ، inpin، Roundtableapps استرالیا، Xbody، هاست‌ایران، مکتب‌خونه، پی‌پینگ، پارس‌پال، Ritech آمریکا، Artbees ترکیه Workfast و Sumusalad استرالیا،Kyxon، ایران‌نوین و Sarevترکیه همکاری داشتم. با عنوان مربی و منتور در استارت‌آپ ویکند و حدود ۳ سال است که در مدرسه دیزاین‌ویچ مشغول آموزش هستم و تا الان افتخار داشتم به بیش از ۲۷۰۰ نفر در دوره‌های فریلنسینگ، دیزاین UI و  UX کمک کنم تا بتونن مسیر شغلی خودشون رو شروع کنن.

شیوه یادگیری

۱- یادگیری
دسترسی به تمام ماژول‌ها در پنل کاربری و شروع دیدن ویدیوها و گذراندن دروس بصورت ساختاریافته
۲- تمرین
انجام تمارین مربوطه در انتهای هر ماژول و تثبیت یادگیری از طریق انجام.
۳- اجرا
بکارگیری موارد در دنیای واقعی و محیط کار/زندگی فعلی و گرفتن بازخورد از آن ها

آیا این دوره مناسب من است؟

مخاطبین دوره

دیزاینرهای جوان
تمرین‌ها و مثال‌های عملی این دوره می‌تواند به شما در ساختن یک پورتفولیو حرفه‌ای‌تر و گرفتن پروژه‌ها و موقعیت‌های کاری بهتر کمک کند.
دانشجوها
اگر دانشجو هستید یا تازه فارغ‌التحصیل شده‌اید، احتمالا به فکر یادگیری رشته‌جدید و یا یادگیری عملی‌تر دیزاین و ورود به بازارکار هستید.
مدیران بیزنس
داشتن تفکر محصول و تفکر دیزاین و کاربر-محور نگاه کردن به بیزنس از مواردیست که در شروع یا ادامه یک بیزنس کمتر به آن توجه می‌شود.
برنامه‌نویس‌ها
دیزاین و توسعه از هم جدا نیستند.  با دانستن تفکر دیزاین و پروسه‌ای که دیزاینرها طی می‌کنند تا به راه‌حل برسند، احتمالا بتوانیم در کنار هم محصولات بهتری تولید کنیم.
مدیران محصول
این دوره بهتون دید کاملی از پروسه دیزاین تجربه و تفکر دیزاین خواهد داد و همچنین کمک خواهد کرد با دیزاینرها ارتباط پربازده‌تری داشته باشید.
دیگر دیزاینرها
بسیاری از طراحان گرافیک، صنعتی، فشن، معماری در سال‌های گذشته به سمت دیجتالی شدن قدم برداشته‌اند و دیزاین‌ تجربه‌کاربر اولین مقصدیست که نیاز به یادگیری و تمرین آن دارید.

ثبت‌نام

شرکت در بوت‌کمپ

بوت‌کمپ ۸ تیر
CORE
+
Pro
۹.۴۰۰.۰۰ت
۷.۸۰۰.۰۰
تومان
دسترسی به تمام ۱۵ ماژول اصلی + ۴ ماژول شغلی
bolt
۲۰ ساعت منتورشیپ گروهی - دوشنبه‌ها ساعت ۱۸
۲۷ صندلی
باقیمانده از  ۳۰ نفر
دوره پایه
CORE
۵.۸۰۰.۰۰ت
۴.۲۰۰.۰۰
تومان
دسترسی به تمام ۱۵ ماژول اصلی درسی
Pro Community
A premium community of experts and nice people who learn, build together.
What's PRO-COMMUNITY?
Have any questions?
Have any questions? You can ask us, we will answer shortly.
What's PRO-COMMUNITY?
Scholarships
If you are a student, We have some offers for you.
What's PRO-COMMUNITY?

مانده تا پایان تخفیف

00
d
00
h
00
m
00
s

بوت‌کمپ بعدی: ۸ مرداد

۲۹ صندلی
باقیمانده از  ۳۰ نفر
یکشنبه ها - ساعت ۱۸-۲۰
پیش‌ثبت‌نام
OPen House
شنبه ۲۴ اردیبهشت

جلسه معارفه رایگان

آشنایی با رشته، آینده شغلی، بازار کار، نقشه راه، پرسش و پاسخ

ثبت‌نام رایگان

نظرات دانشجویان

شاید این بهترین دستاورد این دوره برای من بود که در کنار یادگیری یواکس و تجربه‌ی تفکر طراحی، مهارت اظهارنظر و ساده‌سازی مسائل پیچیده رو در کنار بچه‌های تیم به دست آوردم. از اینکه در این دوره شرکت کردم خوشحالم چون بنظر من یواکس دیزاین دنیایی جدید و بکر هست که خیلی جای کار و پیشرفت داره.
نفیسه هنرمایه
درست وقتی از پیدا کردن یک دوره منظم و سازماندهی شده نا امید شده بودم با  امیر اشنا شدم و تو دوره شرکت کردم. تمرینات دوره طوری طراحی شده بودن که در کنار تمام مهارت‌های دیگه‌ای که به دست اوردم، بعد از دوره نگاه دقیق‌تر و هوشمندانه‌تری به دنیای اطرافم دارم و همه مسائل رو با فیلتر تفکر دیزاین می‌سنجم.
کامیار رستگارنیا
برای کسی مثل من که محیطی پویا برای کار و رشد میخواد قطعا یو ایکس یکی از بهترین گزینه ها میتونه باشه. من توی این دوره یاد گرفتم چطور از تفکر دیزاین در دنیای واقعی استفاده بکنم ،چالش ها رو فرصتی برای رشد ببینم و برای رقابت در بازار جهانی آماده باشم و از این همه پویایی لذت ببرم.
فریما طالبی
علاقه ی من به حل کردن مسایل باعث شد وارد دنیای یو ایکس بشم ولی شناخت کافی از این حوزه نداشتم و همه چیز برام گنگ بود. در طول این دوره با تجربه کار تیمی و داشتن مسیر اصولی و راهنمایی های همه جانبه ی امیر با توانایی های خودم بیشتر اشنا شدم و قدرت تجزیه و تحلیل مسایل در من افرایش پیدا کرد. قسمت شیرین ماجرا هم گرفتن پروژه کاری از استرالیا بود که بهم ثابت کرد که تصمیم درستی برای شرکت در  دوره گرفتم.
دانیال باقرسائی
من با هدف یادگیری یو ایکس برای مهاجرت وارد این دوره شدم و درک شفافی از این مسیر و دنیای یو ایکس نداشتم ولی در طول دوره به دستاوردهای بزرگتری رسیدم سرفصل های منظم دوره مسیر رو برای من روشن تر کرد و مهارت های نرمی مثل توانایی تحلیل و نگاه نقادانه به مسائل و روش تحقیق در حوزه های مختلف دیزاین به دست اوردم. همینطور کار تیمی  به بالا بردن اعتماد به نفسم در بیان نظراتم کمک کرد.
مهسا بنازاده
این دوره برای مثل دری برای ورود یک دنیای جدید بود که باعث شد از لاک خودم بیرون بیام و چیزهای جدید رو امتحان و با دنیای دیجیتال اشتی کنم. الان دید و درک عمیق تری به تمام مسایل، حتی مسایل کوچک روزمره دارم. در طول دوره اشتیاق و علاقه ی امیر باعث میشد هیجانم به این مسیر بیشتر باشه. این دوره رو به تمام کسایی که دنبال مهارتهای پویا ، چالش های جدید و حل مسایل هستن پیشنهاد میکنم.
نیوشا عطاردی

سوالات متدوال

تفاوت بین بوت‌کمپ و دوره پایه

هر دو ۱۵ ماژول مشترک دارند و بوت‌کمپ شامل تمام دروس دروه پایه می‌شود، ویدئوهایی با کیفیت بالا، ماژول‌هایی ساختاریافته تمرین‌های کاربردی. ویژگی منحصر بفرد در بوت‌کمپ، اضافه شدن ۲۰ ساعت(۱۰جلسه) منتورینگ گروهی و رفع اشکال با مربی و ارتباط گرفتن با دیگر همکلاسی‌ها و تشکیل نتورک است + چند ماژول اضافه‌تر  از جمله نحوه ساختن اولین پورتفولیو، آماده‌سازی رزومه، قیمت‌گذاری روی پروژه‌هایتان، نکات مصاحبه‌های کاری و.... که به شما کمک می‌کند مسیر شغلی‌تان را دیزاین کنید و قوی‌تر وارد بازار کار شوید. همچنین نوع مدرکی که در بوت‌کمپ ارائه میشود متفاوت بوده و پریمیوم است.

نحوه برگزاری کلاس‌ها به چه صورت است؟

در بوت‌کمپ، شما دسترسی به تمام ویدیوها خواهید داشت و با توجه به برنامه شخصی خودتان و یا برنامه پیشنهادی ما شروع به یادگیری خواهید کرد. همچنین ۱۰ جلسه معادل ۲۰ ساعت طبق برنامه ریزی دورهم جمع می‌شویم و به بررسی تمرین‌ها، رفع‌اشکال و پرسش‌و‌پاسخ خواهیم پرداخت.در دوره پایه نیز دسترسی به ویدئوهای ۱۵ ماژول اصلی دارید و شروع به دیدن آن‌ها می‌کنید اما برای دریافت پشتیبانی درسی و پرسیدن سوال می‌بایست به پلن بوت‌کمپ ارتقا دهید.

تمرین‌ها نیز در هر دو پلن یکسان است و هم در بوت‌کمپ و هم دوره پایه در ابتدا یک پروژه از لیست پروژه ها برای خود انتخاب کرده و طی دوره روی آن کار خواهید کرد.

آیا امکان ارتباط با مدرس و رفع اشکال وجود داره؟

در پلن بوت‌کمپ، بله، ۲ ساعت دورهم جمع می‌شویم و به پرسش و پاسخ می‌پردازیم. اما در پلن پایه، تنها دسترسی به محتوای درسی وجود دارد و پشتیبانی درسی انجام نمی‌شود. البته محتوا به گونه‌ای طراحی شده که بدون نیاز به مربی هم می‌توانید به یادگیری و انجام تمارین بپردازید و نیازی به پشتیبانی آن‌چنانی نخواهید داشت. اما افرادی هستند که حتما نیاز به راهنما طی مسیر دارند و حضور در جو کلاس و نتورکینگ و ارتباط با دیگر همکلاسی‌ها برای آن‌ها با اهمیت است.

مدت زمان بوت کمپ چقدر است؟

نحوه گذراندن دوره بستگی به زمانی که دانشجو میگذارد است اما بصورت حدودی ۱۶ هفته (۴ماه) ماه زمان خواهد برد.

آیا دوره پروژه‌محور است و تمرین دارد؟

قطعا بله، در انتهای هر درس و هر ماژول تمرین‌هایی در نظر گرفته شده که باید طی هفته انجام شود. مجموعه ۲۸ تمرین اصلی داریم که برای دریافت گواهینامه پایان دوره باید حداقل ۷۰٪ تمرین ها انجام شود.

من هیچ سابقه ای در زمینه طراحی ندارم. آیا این دوره برای من مناسب است؟

بله. هیچ نیاز ضروری به دانستن چیزی از قبل وجود ندارد و تمامی آنچه که نیاز دارید را حین دوره با تمرین‌های زیاد یاد خواهید گرفت.

آیا پایان دوره گواهینامه داده می‌شود؟

بله. در صورتی که در مدت ۶ ماه بعد از تاریخ ثبت نام، دوره را مشاهده کنید و ۷۰٪ تمرین‌ها را انجام داده باشید و برای ما بفرستید، یک گواهینامه با امضای دیجیتالی مدرسه(شرکت Designwich OÜ در Estonia) بر بستر بلاک‌چین به شما داده می‌شود که توسط شرکت‌ها و کارفرماها قابل اسکن می‌باشد و دارای اعتبار است.

تا چه زمانی دسترسی به دوره وجود دارد؟

تمامی ویدیوهای دوره تا همیشه در پنل شما باقی خواهد ماند و می‌توانید هرچندبار که بخواهید آن‌ها را مرور کنید.

آیا می توانم بعد از ثبت نام درخواست بازپرداخت کنم؟

با توجه به دیجیتالی بودن این دوره، ما تحت هیچ شرایطی  بازپرداختی ارائه نمی دهیم.

سوال دیگری دارید؟

اگر  سوالی دارید از قسمت چت آنلاین (پایین سمت چپ) و یا ایمیل زیر پاسخگوی شما هستیم.
Amir@designwich.com

ابزارهایی که استفاده می کنیم

نیازی به دانستن هیچ یک از این ابزارها نیست. طی دوره یاد خواهید گرفت.
فقط در بوت کمپ

جلسات هفتگی

برنامه‌ریزی هفتگی

شنبه
دیدن ویدیوها
۲ ساعت
یکشنبه
انجام تمرین
۶ ساعت
دوشنبه
دیدن ویدیوها
۲ ساعت
سه شنبه
منتورشیپ آنلاین
اعضای PRO
ساعت ۱۸-۲۰
چهارشنبه
انجام تمرین
۶ ساعت
آخر هفته
استراحت کنید!
۸ ساعت