مدرسه خلاقیت دیزاین‌ویـچ

آمادگــی برای بـازارکــــار.

آمادگــــی برای بـازارکــــــــــار.

ما بهت کمک می‌کنیم مسیــرِ شغلیت رو در زمینه دیزایـــن محصول شــــروع کنی
مدرسه دیزاین‌ویچ بهت کمک میکنه مسیرِ شغلیت رو در زمینه دیزاین محصول دیجیتال شروع کنی و برای بازارکار آماده بشی. ثبت‌نام کارگاه‌ها👇🏽
شروع یادگیـــری

کارآزمــــوده شو؛ کــــار هست.

کارگاه‌ها
مدرسه دیزاین محصول

درباره مدرســه

تعداد دانشجویان
۳,۷۰۰+
دوره‌های برگزار شده
۴۸+
تعداد اساتید
۲۱+
سال‌های فعالیت
۵+
اعضای کامیونیتی
۸,۰۰۰
دانش آموختگان